ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký | Quên mật khẩu
GIỚI THIỆU MẠNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ISMS/NEWCARE eLearning
Hướng dẫn quy trình học tập
  • Sau khi đăng ký tham gia khóa học, học viên phải tuân thủ theo nội quy/quy tắc của lớp học trực tuyến (tham gia đầy đủ các bài giảng và hoàn thành đủ bài tập được giao).
  • Tùy vào chương trình của mỗi khóa học, học viên sẽ tham gia 1-2 bài kiểm tra giữa kỳ và 1 bài kiểm tra đánh giá cuối kỳ.
  • Kết thúc khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ tham gia khóa học với điều kiện tham gia và hoàn thành 80% số lượng bài tập và bài kiểm tra.

>> Đọc tiếp