ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký | Quên mật khẩu
Khóa học Nghiên cứu thị trường

Nền kinh tế thị trường luôn mang trong nó tính cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Việc trả lời cho câu hỏi "Sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai" luôn là vấn đề các doanh nghiệp/tổ chức phải suy nghĩ để đưa ra quyết định sát thực tế, tận dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có.

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, mọi quyết định kinh doanh đều xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Nghiên cứu thị trườnglà quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các dữ liệu về những vấn đề có liên quan đến các hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ. Bởi vậy nghiên cứu thị trường là bước đầu tiên trong qui trình marketing. Do tính quan trọng của nghiệp vụ này mà nó cần được thực hiện tốt đảm bảo phản ánh được chính xác tình hình thị trường thực tế. Không chỉ đối với nhân viên nghiệp vụ, trong cương vị là người lãnh đạo thì những nhà quản lý cấp cao càng muốn có cái nhìn bao quát về mảng lĩnh vực này để có thể giám sát và đưa ra hướng đi đúng cho việc điều hành sản xuất, kinh doanh. 

Hiểu được mong muốn này, trung tâm đào tạo trực tuyến ISMS/NEWCARE etraining.vn xây dựng các khóa học ngắn hạn về nghiên cứu thị trường đáp ứng nhu cầu của nhóm đối tượng này. Danh sách các khóa học của trung tâm:

  • Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh
  • Nghiên cứu đánh giá nhu cầu thị trường
  • Nghiên cứu định vị
  • Nghiên cứu phân khúc thị trường
  • Nghiên cứu hành vi mua sắm
  • Nghiên cứu thử nghiệm sản phẩm
  • Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng