ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký | Quên mật khẩu
Khóa học Kĩ năng mềm

Ngày nay, con người đang sống trong thế giới của sự thay đổi và phát triển không ngừng- một thế giới đem lại rất nhiều những thách thức và cơ hội. Bất cứ ai nếu có hoài bão, mục tiêu và chuyên môn tốt đều có thể đạt tới được sự thành công. Điều quan trọng là người đó có hiểu được và biết cách phát huy sức mạnh tiềm tàng của bản thân hay không.

Muốn hoàn thành tốt công việc trong bất kể lĩnh vực nào, dĩ nhiên, điều kiện cần là chúng ta phải có chuyên môn tốt. Tuy nhiên một điều kiện không thể thiếu là đó kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm đóng vai trò rất quan trọng trong công việc. Kỹ năng mềm là sự kết hợp của nhiều các kỹ năng khác nhau như cách giao tiếp, cách đàm phán, khả năng lãnh đạo, khả năng thuyết trình, quản lý thời gian, kỹ năng kiểm soát stress … Kỹ năng mềm rất cần thiết đối với cán bộ quản lý, lãnh đạo của các doanh nghiệp, tổ chức, ngoài ra cũng hữu ích cho những người phải thường xuyên tiếp xúc với đối tác, khách hàng, và đồng nghiệp.

Các khóa học về phát triển bản thân, kỹ năng mềm của trung tâm đào tạo trực tuyến ISMS/NEWCARE etraining.vn sẽ được thiết kế giúp học viên nắm vững và phát huy hiệu quả kỹ năng mềm, khả năng phát triển bản thân, đem lại lợi ích thiết thực cho công việc. Các khóa học kỹ năng mềm bao gồm:

 • K năng giao tiếp
 • K năng thuyết trình
 • Knăng làm việc nhóm
 • Kỹ năng tạo lập và duy trì mối quan hệ 
 • Kỹ năng đàm phán
 • Ra quyết định thông minh
 • Xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch cá nhân
 • Quản lý tài chính cá nhân
 • Quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao việc cho nhân viên
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Kỹ năng quản lý theo mục tiêu
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng kiểm soát căng thẳng (stress)
 • Kỹ năng kiểm soát xung đột