ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký | Quên mật khẩu
Khóa học Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh là một ngành rộng, liên quan tới nhiều lĩnh vực, ngành nghề trong xã hội. Ngành nghề nào cũng cần có hoạt động quản trị để đạt được hiệu quả cao nhất. Quản trị kinh doanh không chỉ là thực thi và triển khai các hoạt động cụ thể mà quan trọng hơn là xác định đường lối định hướng chiến lược, chỉ đạo và kiểm soát việc thực hiện những mục tiêu đã định.

Người quản trị cấp cao là người lãnh đạo, biết cách hướng vào tương lai thông qua hiện tại. Bởi vậy người lãnh đạo cần không ngừng nâng cao chuyên môn và năng lực quản trị kinh doanh của mình.

Trung tâm đào tạo trực tuyến etraining.vn cung cấp nhiều khóa đào tạo ngắn hạn về quản trị kinh doanh/quản lý sau:   

 • Chiến lược phát triển doanh nghiệp
 • Xây dựng tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi cho doanh nghiệp
 • Chiến lược cạnh tranh
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Các bước lập kế hoạch kinh doanh
 • Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp
 • Tài chính dành cho nhà quản lý
 • Phân tích báo cáo tài chính và tính toán các chỉ số dựa trên báo cáo tài chính
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Quản trị nhân sự cho nhà quản lý
 • Tuyển dụng nhân sự
 • Tối đa hóa năng lực nhân viên
 • Chiến lược giữ nhân tài cho tổ chức
 • Quản trị thương hiệu
 • Quản trị Marketing
 • Lựa chọn và quản trị các kênh marketing
 • Quan hệ công chúng (PR)
 • Quảng bá thương hiệu trên mạng internet
 • Quản lý sản xuất và chất lượng
 • Quản trị Nhãn hiệu sản phẩm
 • Dịch vụ khách hàng
 • Quản lý quan hệ khách hàng