ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký | Quên mật khẩu
Dịch vụ đào tạo trực tuyến cho cá nhân, tổ chức/ doanh nghiệp

1.    Dịch vụ đào tạo trực tuyến cho cá nhân

Các khóa học trực tuyến đang được Trung tâm đào tạo trực tuyến etraining.vn tổ chức liên tục tại địa chỉ www.etraining.vn (http://lms.etraining.vn) , nhắm tới các đối tượng học viên là cán bộ quản lý, lãnh đạo của các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân quan tâm về các lĩnh vực quản trị kinh doanh/quản lý, nghiên cứu thị trường, kĩ năng mềm/phát triển bản thân.

Phương pháp đào tạo: Kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và theo các loại hình giảng dạy trực tuyến:

 • Video ghi hình giảng viên giảng bài
 • Video ghi hình bài giảng và tiếng của giảng viên
 • Nghe âm thanh giảng của giảng viên
 • Tài liệu đọc tham khảo
 • Tài liệu phát tay bài giảng
 • Làm bài tập thực hành
 • Trao đổi thắc mắc với giảng viên
 • Trao đổi với các học viên cùng tham gia khóa học

Thời lượng: các khóa học ngắn hạn (1-3 tháng/khóa) và dài hạn (3-6 tháng/khóa)

Bằng cấp: Sau mỗi khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ tham gia do Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS)  cấp.

 

2.    Dịch vụ đào tạo trực tuyến cho tổ chức, doanh nghiệp

Đầu tư vào con người luôn được xem là yếu tố quyết định cho sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp/tổ chức. Ngoài kiến thức về chuyên môn, các kiến thức về quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng mềm là những yếu tố tạo nên một cán bộ quản lý có năng lực trong tổ chức/doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả cao, Trung tâm đào tạo trực tuyến  etraining.vn thiết kế những khóa học phù hợp với mô hình và đặc thù của mỗi doanh nghiệp/tổ chức.

Phương pháp đào tạo: Kết hợp giữa lý thuyết với thực hành và theo các loại hình giảng dạy trực tuyến:

 • Video ghi hình giảng viên giảng bài
 • Video ghi hình bài giảng và tiếng của giảng viên
 • Nghe âm thanh giảng của giảng viên
 • Tài liệu đọc tham khảo
 • Tài liệu phát tay bài giảng
 • Làm bài tập thực hành
 • Trao đổi thắc mắc với giảng viên
 • Trao đổi với các học viên cùng tham gia khóa học

Thời lượng: thiết kế theo yêu cầu và đặc thù của doanh nghiệp/tổ chức.

Bằng cấp: Sau mỗi khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ tham gia do Viện Nghiên cứu Y-Xã hội học (ISMS)  cấp.