ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập

Mật khẩu

Đăng ký | Quên mật khẩu
GIỚI THIỆU MẠNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ISMS/NEWCARE eLearning
Hướng dẫn các bước đăng ký học

Bước 1: Đăng ký miễn phí tài khoản học viên etraining.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản đã đăng ký thành công

Bước 3: Bấm vào liên kết "Nạp thẻ”. Nhập Số thẻMã PIN

Bước 4: Vào Quản lý khóa học. Bấm vào liên kết “Đăng ký học” để chọn khóa học sẽ tham gia

Bước 5: Hệ thống báo giảm số điểm tương ứng với giá trị khóa học. Bấm “Chấp nhận”

Bước 6: Vào học


>> Đọc tiếp